KONTAKT

Acousticas CD distribueras av
CDA
Box 4225, SE-102 65 Stockholm
tel 08-442 11 20
fax 08-442 11 33
e-post cda@cda.se

Acousticas CD spelas in av
Hellberg Ljud AB
Borsheden, SE-780 40 Mockfjärd
tel 0241-208 90
fax 0241-210 70
e-post hellberg.ljud@hellberg.w.se

Acoustica Grammofon
Borsheden, SE-780 40 Mockfjärd
tel 0241-208 90
fax 0241-210 70
e-post grammofon@acoustica.se