Stockholms Nya Kammarorkester (SNYKO), Karl-Ove Mannberg
ACCD-1008
Sveriges främsta stråkorkester, prisad världen över vid talrika gästspel, spelar tre av de starkaste stråkverken från 1900-talets mitt. Jan Carlstedts Sonata, med drag från såväl Dalarna som slavisk musik, Karl-Birger Blomdahls Pastoralsvit inspirerad av poeten Erik Lindegrens dikter, samt Ingvar Lidholms kraftfulla och vitala Musik för stråkar. Tre moderna klassiker tillsammans på en skiva som också blivit klassisk.


Contemporary European Cello Music
Mats Rondin cello
ACCD-1009
En hel skiva med ensam cello! Men vilken cellist! Och vilken musik! Mats Rondin hör till de stora musiker som i samtidssorlet hittat sin egen röst - och att han har viktiga ting att berätta visar inte minst denna skiva, fylld av 1900-talets viktigaste verk för solocello i Europa. Tonsättare som fransmännen Dutilleux och Jolivet står för mystiken, Penderecki för nyfikenheten, svenskarna Carlstedt, Lidholm och Bäck för tradition med utveckling.


Sonanza. Contemporary Nordic Chamber Music
ACCD-1010
Sonanza består av unga svenska elitmusiker som förälskat givit sig hän åt nyskriven, betydelsefull musik för skiftande ensembletyper. På den här skivan har de förevigat fem nordiska verk, vilka alla med tiden kommit att betraktas som sina respektive upphovsmäns portalverk. Olov Anton Thommessens Gnostic Fragments, Per Nørgårds Prelude to breaking, Anders Eliassons Senza Risposte, Arne Mellnäs Gardens och Magnus Lindbergs ...de Tartuffe, je crois...

Roger Carlsson slagverk
ACCD-1011
Slagverket är mänsklighetens äldsta instrument - det rymmer mycket av våra drömmar, av vår längtan till det ursprungliga, till magi och ritual. Så har också många samtida tonsättare känt när de närmat sig slagverket, inte minst Per Nørgård när han i I Ching letat sig tillbaka till kinesisk forntid. Men slagverket betyder också samtidens alla nya möjligheter, speglad i Zoltán Gaals lekfulla Call RC eller Askell Massons mångfasetterade slagverkskonsert. Roger Carlsson, en av Sveriges ledande slagverkare, behärskar till fullo denna mångfald av klangkällor, stämningar och uttryck.


Dan Laurin blockflöjter
ACCD-1012
Blockflöjtens egen repertoar är antingen mycket gammal, eller alldeles ny. Detta faktum har också styrkt innehållet på professor Dan Laurins skiva. Han betraktas som en av världens främsta på sitt instrument och har en enorm repertoar, som består av ytterligheter som japanska nutidsexperiment (här exemplifierade av Shinohara och Hirose) och pärlor från europeisk renässans (van Eyck och Marais) - men ytterligheterna berör varandra med Laurin som genial förmedlare.


Lysellkvartetten
ACCD-1013
Lysellkvartetten är en av Sveriges främsta stråkkvartetter, och var och en av de fyra stråkmusikerna är även på egen hand en betydande instrumentalist med viktiga uppgifter i musiklivet. De har spelat tillsammans ett årtionde, lyhört, samstämt, engagerat - i en viktig, stor och variationsrik repertoar. I Jan Carlstedts tre första stråkkvartetter har de funnit en stark gemensam nämnare. Musiken är vägd på guldvåg, på samma gång spontan och lagbunden, traditionell och sökande.


Bengt Forsberg piano. Solitaires
ACCD-1014
Som ackompanjatör och kammarmusiker räknas Bengt Forsberg till de mest efterfrågade i ett europeiskt perspektiv. Som få andra har han odlat en kreativ nyfikenhet som lockat honom djupt in arkiven i jakt på klingande> guldklimpar - och visst har han gjort fynd! Häpnadsväckande sådana. Han har på den här skivan plockat fram musik av svenska tonsättare, vilka liksom Bengt, valt att gå egna vägar: Lars Olsson, Jacob Adolf Högg, Harald Fryklöf, Ruth Almén, Algot Haquinius, Josef Eriksson, Olallo Morales, Ingmar Milveden och Henning Mankell. Resultatet är fascinerande, imponerande, förunderligt rörande.


Lysellkvartetten. Jan Carlstedt. del 2
ACCD-1015
Jan Carlstedt fullföljde i sina personliga stråkkvartetter den svenska traditionslinjen från Berwald, Stenhammar och Rosenberg. Det är fråga om djupt tänkt musik, formad med yttersta omsorg, med total tekniskt och formell kontroll. Alla dessa egenskaper har också den sällsamt samspelta Lysellkvartetten tagit fasta på i såväl den första volymen med kvartetterna nr 1-3, som i den nu aktuella andra volymen med kvartetterna nr 4-6, alla för första gången på CD.


Bengt Forsberg piano. Solitaires 2
ACCD-1016
Som medmusikant till bland andra Anne Sofie von Otter, Nils-Erik Sparf och Mats Lidström har pianisten Bengt Forsberg kunnat skörda internationellt kritikerberöm, grammispris och utmärkelsen 'Record of the Year'. Hans musikaliska aptit är imponerande. Man kan träffa på honom som organist, pianosolist till orkester, kammarmusiker och som landets mest spännande solopianist. Hans repertoarintresse söker sig ofta vid sidan om allfarvägen, och att han gör fynd bevisas av denna hans andra skiva i serien SOLITAIRES med musik av de svenska tonsättarna Lille Bror Söderlundh, Nils Björkander, Ludvig Norman, Adolf Wiklund, Sigurd von Koch och Gösta Nystroem.


Sarah Lindloff flöjt. Wings
ACCD-1017
Sarah Lindloff är en av våra mångsidigaste flöjtister och här har hon komponerat ett program för ensam flöjt. Det har blivit en varierad CD! Här finns Jolivets besvärjelse från 1936 och en åkallan av Håkan Larsson från 1994 - men också musik genomsyrad av argentinsk tango av Piazzolla, och naturinspirerade stycken av Dimtrakopoulos och Juozapaitis. De sistnämnda kommer från Grekland och Litauen, och för att fortsätta det internationella perspektivet kan nämnas Daniel Akiva som kommer från Israel, och som inspirerats av sefardiska judar från Turkiet. Här finns också musik av svenska tonsättare som Karl-Erik Welin och André Chini samt två kvinnliga tonsättare: Carin Malmlöf-Forssling och Karin Rehnqvist. Låt flöjten ge dig vingar och res ut i en inre och yttre verklighet med denna musik.