ACOUSTICANordisk musik med nordiska musiker.
Ny musik, musik vid sidan av allfartsvägen
- men alltid angelägen musik -
musik med ett budskap till vår tids lyssnare.
Acoustica.